Krycie plodiny v záhradách – Ďalšie informácie o výhodách a nevýhodách krycích plodín

Riešením povrchovej erózie a ďalších problémov je pestovanie krycích plodín. Existuje mnoho výhod na pokrytie pestovania plodín, ale existujú aj nevýhody na pokrytie pestovania plodín? Aké sú nevýhody krycích plodín? Zistite v tomto článku.

Jedným z hlavných problémov komerčného poľnohospodárstva je povrchová erózia, ktorá spôsobuje znečistenie sedimentov životného prostredia. Riešením tohto problému je pestovanie plodín. Existuje mnoho výhod na pokrytie pestovania plodín, ale existujú aj nevýhody na pokrytie pestovania plodín? Aké sú niektoré nevýhody krycích plodín? Výhody a nevýhody krycích plodín Ako je uvedené vyššie, existujú výhody aj nevýhody krycích plodín. Výhody častejšie prevažujú nad nevýhodami, a preto sa viac poľnohospodárov a záhradkárov obracia k využívaniu plodín na zakrytie. V prvom rade výsadba hustých porastov spomaľuje rýchlosť zrážok, čo zabraňuje eróznemu odtoku. Ich vzájomne prepletené koreňové systémy pomáhajú ukotviť pôdu a zvyšujú pórovitosť, čím vytvárajú príjemné prostredie pre pôdnu makrofaunu. To vedie k zvýšenej úrodnosti pôdy. Krycie plodiny alebo zelený hnoj sú často odrodou strukovín, pretože strukoviny majú vysoký obsah dusíka, ktorý je nevyhnutnou živinou pre rastlinnú výrobu. Môžu sa však pestovať ďalšie krycie plodiny, ktoré sa vyberajú na základe konkrétnych potrieb a cieľov poľnohospodára / záhradníka spolu s vážením biologických, environmentálnych, sociálnych, kultúrnych a ekonomických faktorov.

Výhody krycích plodín sú dobre zdokumentované. , Zlepšujú udržateľnosť, znižujú eróziu pôdy a vylúhovanie živín, potláčajú burinu a chránia kvalitu vody znižovaním straty živín, pesticídov a sedimentov. Aké sú teda niektoré nevýhody krycích plodín? Nevýhody pestovania krycích plodín Nevýhodou krycích plodín pre komerčných poľnohospodárov sú náklady. Plodina musí byť vysadená v čase, keď je obmedzená práca aj čas. Tiež sú tu ďalšie náklady na výsadbu krycej plodiny a jej následné obrábanie, čo znamená viac práce.

Okrem toho môžu krycie plodiny na základe poveternostných podmienok alebo postupov riadenia znížiť alebo zvýšiť účinky vlhkosti pôdy. Okrem toho môže byť ťažké zahrnúť krycie plodiny do obrábania pôdy.

Príležitostne krycie plodiny zvyšujú hmyzích škodcov a choroby. A niekedy môžu podporovať alopatické následky – škodlivé účinky uvoľňovania biochemických látok na následné plodiny.

Pred výberom plodín na zakrytie rastlín by sa mali dôkladne preskúmať výhody a nevýhody. Určite pokrývajte plodiny pre trvalo udržateľnú rastlinnú výrobu a jedná sa o ekologicky vhodnú techniku ​​riadenia, ktorá si získava priazeň v mnohých poľnohospodárskych oblastiach.

Like this post? Please share to your friends:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

cache:yes / mysql:0 / gen:0 / memory:0.67 MB